גיליון 47

לא לוותר על התנועה התנועה הקיבוצית המתחדשת – הזדמנות להגדרתה מחדש כתנועה חברתית המממשת מודלים אפשריים של חברה סוציאל דמוקרטית

להורדת המאמר לקריאת הגיליון המלא