גיליון 43

בין המשקים לבין האופים: ביקורת על ספרו של יובל אלבשן "תמיד פלורה" ( יובל אלבשן, תמיד פלורה (ידיעות ספרים, 200

להורדת המאמר לקריאת הגיליון המלא