גיליון 39

משפט ושינוי חברתי  זאב סגל ולילך ליטור, "אקטיביזם ופסיביזם שיפוטי ( במבחן בג"ץ ובית הדין הארצי לעבודה" (הוצאת נבו, 2008

להורדת המאמר לקריאת הגיליון המלא