גיליון 37

לאחד את הסוציאל דמוקרטים, להישמר מטהרנות תגובה למאמרו של דני גוטוויין 'לפלג את השמאל, לאחד את הסוציאל דמוקרטים', חברה 36

להורדת המאמר לקריאת הגיליון המלא