גיליון 17

הגלות מתחילה בתוכו הערות על ספרו של אילן גור זאב: 'לקראת חינוך לגלותיות  רב תרבותיות, פוסט קולוניאליזם, וחינוך שכנגד בעידן הפוסטמודרני'. הוצאת רסלינג, 2004

להורדת המאמר לקריאת הגיליון המלא