גיליון 12

אז למה לי פוליטיקה תמיד מתווה לפוליטיקה-אוטופית

פוליטיקה. כמעט מילה נרדפת לגועל נפש: כסאות, כוחנות, תת רמה, בינוניות. הכל, דרך אגב, נכון. ובכל זאת, נוע תנוע. הפוליטיקה. מטרת מאמר זה היא לתהות על קנקנה העקרוני, לברר את הסיבות למצבה העלוב, ולהציע פתרונות – אוטופיים כמובן. במרכזם של הפתרונות האוטופיים שאני מציע עומדת האמירה הישנה שדמוקרטיה היא הפחות גרועה שבשיטות. לאמירה זו יש […]

גיליון 12

דבר המערכת

האם מדינת ישראל היא דמוקרטיה או "פְּקִידוֹקְרַטְיָה"? בעת האחרונה נדמה יותר ויותר, שענייני הכלכלה, החינוך, הרווחה, הבריאות ובטחון-הפנים של ישראל נקבעים במישרין על-ידי הפקידות הבכירה של משרד האוצר. עקרונות היסוד של הדמוקרטיה – כמו שלטון החוק, עליונות המחוקק וממשל עצמי של העם (באמצעות נציגיו) – הופכים למראית-עין גרידא, ואפילו על מראית העין הזו כבר לא […]