גיליון 10

כלכלה הפוכה – כלכלה ישרה ראיון עם הכלכלנית אסתר אלכסנדר

הכלכלנית אסתר אלכסנדר מציעה להפוך את התכנית הכלכלית של הממשלה על ראשה: התכנית האלטרנטיבית שהיא מציעה הפוכה מזו של שר האוצר נתניהו. "גרעון מינימאלי" היא אומרת "לא צריך להיות יעד כלכלי. היעדים הכלכליים הם צמיחה, צמצום פערים והורדת היקף האבטלה." אין זו "דווקאות" לשמה – תכניתה הכלכלית של אלכסנדר היתה מתקבלת באופן טבעי בכל בית […]

גיליון 10

הכשל של שרון ונתניהו

הדימוי המאיים של 'הקופה הריקה' רווח באזהרות של שרי הממשלה ופקידיה, לצד סיפור העם בדבר עקרת הבית הנבונה המכלכלת את משק ביתה, לעומת ממשלות פזרניות שהביאו אותנו אל עברי פי פחת. מאחורי האזהרות הפופולריות עומדת תפיסת עולם מוניטריסטית, וריסון תקציבי הוא אחד מאבני הפינה שלה. בעלי התפיסה הזאת משכיחים את העובדה שכלכלת העולם הקפיטליסטי בשנותיה […]

גיליון 10

דבר המערכת

התהליך שעובר על מדינת ישראל בחודשים האחרונים איננו רק "קפיצת מדרגה" ביחסי העבודה. צריך לשים את הדברים על השולחן: אנו מצויים כעת בעיצומו של גל ניאו-שמרני משתולל שמבקש לשנות סדרי בראשית (ובעצם: סדרי אדם וחברה) של מדינת הרווחה המודרנית, בשמם של "חוקי הטבע" של הכלכלה והשוק הגלובלי. נכון, תופעה זו איננה ייחודית לישראל. כפי שציינו […]