גיליון 07

מי מפחד מרוח האוטופיה (או: להערכת עצמנו בששת הגליונות)

ששת הגליונות הראשונים של 'חברה' הראו שאפשר לארגן את הקאפיטאליזם אחרת; שאפשר, בתנאים של כלכלת-שוק, להציב סייגים מסויימים על הפיכת החברה האנושית לחברת-שוק. אבל כתב עת סוציאליסטי אינו רשאי להסתפק בכך: הוא חייב לשרטט אופק אחר, ואפשרויות חברתיות אחרות במהותן. על שולחני מונחים ארבעה מבין ששת גליונות 'חברה' שיצאו בשנה החולפת (מהגליון השלישי לא נשאר […]

גיליון 07

Jazzy Groove המסר החברתי שבג'אז

רבים בישראל אינם יודעים כמעט דבר על ג'אז. לכל היותר, יודעים שמילה זו מציינת סגנון מוסיקלי. מאמרי בא להסביר עד כמה חבל שהג'אז זוכה למקום כה שולי בישראל. לשם כך עלי לפתוח בתיקון הטעות הנפוצה לפיה ג'אז הינו סגנון מוסיקלי. תפישה ולא סגנון תפישה מוסיקלית, להבדיל מסגנון, היא שיטה אומנותית המעוגנת בהשקפת-עולם, ועשויה להכיל בתוכה […]

גיליון 07

צמיחה איננה פיתוח 'חוקי הכלכלה האמיתיים' (חלק ג')

כתב ז'אק ז'נראו / תרגום: עופר סיטבון / עיבוד: יפתח גולדמן ועופר סיטבון במבט ראשון, הטענה הזאת נראית טריוויאלית. צמיחה כלכלית היא הגידול השנתי בתל"ג (תוצר לאומי גולמי). פיתוח הוא תהליך השתנותם של מבנים כלכליים, פוליטיים וחברתיים, שמוביל לצמצום העוני, הגדלת רמת החיים, רמת החינוך ומשך החיים, וליצירתו של שוויון ביכולתם של פרטים בחברה לממש […]

גיליון 07

שרותי רפואה פרטיים סיכום ביניים

נושא השר"פ לא יורד מסדר היום הציבורי, עם עליות ומורדות באינטנסיביות הטיפול בו. המחלוקות המרכזיות הן לגבי שתי שאלות: האחת, היא שאלת העלויות והיעילות – כלומר עד כמה יעלה השר"פ את ההוצאה שלנו על בריאות וכמה בריאות נקבל? השניה היא שאלת השיויוניות, כלומר עד כמה ירחיב השר"פ את הפערים והאם החברה הישראלית יכולה להרשות זאת […]

גיליון 07

העמותות – בין הון פרטי להון ציבורי למה הממשלה צריכה לתמוך בעמותות וגם איך

מהשקפת עולם סוציאליסטית או סוציאל-דמוקרטית, ברור, שצמיחתן המהירה של העמותות בישראל בעשור האחרון היא חלק מהבעיה ולא חלק מהפתרון. רובה המכריע של פעילות העמותות נובע מתהליכי ההפרטה והעברת האחריות לזכויות החברתיות מהמדינה לכוחות השוק. העמותות, ברובן, מסייעות למי שאינם מצליחים לשלם עבור בריאות, חינוך, ייצוג משפטי וכד', לקבל מענה מסוים במישור הפילנטרופי. עם זאת, יש […]

גיליון 07

השומר מתבגר על 'תהליך קבוצות המשך' בתנועת השומר הצעיר

השנה חוגגת תנועת השומר הצעיר את שנת ה- 90 להיווסדה. נראה כי השומר כבר לא כל כך צעיר וגם לא ברור על מה הוא שומר. 90 שנה זה הרבה זמן והרבה היסטוריה ארוכת תווך. היסטוריה מלאה באישים מעניינים ומרשימים כאחד. למרות כל אלה, נקלעה התנועה בשנים האחרונות לקשיים רבים. התנועה הפכה לתנועת ילדים כך שהשכבות […]

גיליון 07

הזיות של מחנך מתלבט פדגוגיה חברתית – מתיאוריה למעשה

מורה מן המניין, שתנסה לברר לעצמה את תפקידה, את סמכויותיה ואת ייעודה החינוכי, תיתקל בעדויות סותרות שסביר שיותירו אותה בבלבול ובמבוכה: לחנך או ללמד? מחד, כבר מהכינוי של המערכת בה היא פועלת ושל המשרד הממשלתי שמופקד עליה, עולה המסר על פיו עליה לראות את עצמה קודם כל כמחנכת בישראל. ככזו בוודאי שעליה להקדיש את מרצה, […]

גיליון 07

זהות יהודית צרכנית מה זה אומר להיות יהודי חילוני?

אבות הציונות, אשר ביקשו לנסח את דמותו של "היהודי החדש", האמינו, כי אורח חיים ריבוני ומודרני יכול להתיישב עם ההויה היהודית. לשם כך, הם יצקו תכנים לאומיים ואחרים לתוך עולם המושגים היהודי. הם החליפו את הטלית בחולצת העבודה, את עבודת האל בעבודת האדמה ואת קריאת שמע בצלצול הפעמון – זה המעיר לעבודה, קורא לשיחה ומזהיר […]

גיליון 07

לא על הנפט לבדו מלחמה במפרץ על מה ולמה ? (חלק א')

בבוקר יום חמישי, בסיומו של השבוע השלישי של חודש מרץ 2003, נחתו הפצצות הראשונות על בגדאד. שחר של יום חדש עלה על המזרח-התיכון. המלחמה שהתדפקה על השער מאז ה11 בספטמבר 2001 פרצה. סוף-סוף אפשר היה לשחרר אנחת רווחה. הבלתי נמנע כבר אירע. אבל לא היתה זו רק תחושה של הקלה. מזה חודשים ארוכים הציגה התקשורת […]

גיליון 07

משיטה משברית למשבר בשיטה

כיצד נעלמה מדינת הרווחה? שלושים שנה בערך שרדה מדינת הרווחה, כאן וברוב העולם המערבי, עד שהחלה להתדרדר אל קיצה. כדי שתווצר נדרשו לא פחות מהמשבר הכלכלי הגדול של שנות השלושים, וטראומת מלחמת העולם השניה שכילתה את אירופה. צריך היה העולם לעמוד על סף חורבן, כדי ששיווי המשקל הפוליטי-כלכלי ייטה לצד הקיינסיאני; כדי שבני-האדם יבינו, שמותר […]