גיליון 02

פתיחה לשמאל

השמאל הישראלי, שהקים את המדינה והנהיגה במשך שנים רבות, מצוי היום במצב קשה, כמעט סופני. ההסתדרות הצטמקה והתפרקה מרוב נכסיה הכלכליים והחברתיים, וכוחה לקבוע את חלוקת ההכנסה הלאומית ותנאי חייהם של העובדים פחת במידה ניכרת. התנועה הקיבוצית נאבקת על חייה ותוך כדי מאבק מתפרקת מן השיתוף והשוויון שאיפיינו אותה. המושבים עברו תהליך דומה לפני שנים. מפלגת […]

גיליון 02

תנועות ללא מיתוס

     בין אם הן מודעות לכך ובין אם לאו, הווייתן של התנועות החברתיות, הפועלות בשלהי המאה ה-20 ובראשית המאה ה-21, מוכתבת, להערכתי, ממשבר האמון עם מיתולוגיה מיוחדת שעליה נשענו תנועות דומות בעבר. כבר במחצית השנייה של המאה ה-18 ראו ארגונים רדיקליים את פעולתם במסגרת של מהלך היסטורי ארוך טווח של קידמה המתרחבת ומתפשטת באופן בלתי נמנע. […]

גיליון 02

העכביש – מה ברשת

www.adva.org  – אתר היסוד (איך לא…) לכל המבקש להתוודע לסוגיית אי השוויון בחברה הישראלית. האתר של מרכז "אדוה" בנוי באופן ידידותי מאוד וגדוש שפע של נתונים וניתוחים הבוחנים באופן ביקורתי את המדיניות הכלכלית והחברתית, על היבטיה השונים – חינוך, תקציב, רווחה, סביבה… – וזאת תוך ניתוח סוגיות אקטואליות (החל מתכנית "חומת המגן" הכלכלית, דרך סוגיית הפרטת […]

גיליון 02

רכבות וכבישים הפקת לקחים מתשתיות תחבורה: סקירה השוואתית

אני לא סוציאליסט ואני נוטה לחשוב שבמקרים רבים הפרטה יכולה להיטיב עם החברה הישראלית – לא, זה לא מאמר 'גלובוס' שהגיע ל'חברה' בגלל טעות מחשב, שוחד או פתק מזוייף המעיד ש"מר רובינסון מאנ"ש". בה בעת אינני מצדד בהפרטה כעמדה אידיאולוגית (כפי שמקובל בארצות הברית) אלא אך ורק כאמצעי להשגת מטרות כלכליות וסוציאליות. כמובן, מעניינים אותי […]

גיליון 02

הפדגוגיה החברתית: החייאתו של מושג -ביסוסה של תפישה

חשיבות החינוך בדרך לחברה טובה יותר, ברורה לכל. אבל – כיצד יוצרים קשר אמיתי בין תיקון חברה לחינוך? כיצד מחנכים לביקורת המצב הקיים שאינה רק מפרקת אלה גם בונה? מה הדרך לחינוך שמזמן חשיבה על סדר חברתי טוב וצודק יותר, אבל גם אפשרי? שלוש תפישות חינוכיות המתקיימות בישראל אינן נותנות תשובה מספקת אך מהוות בסיס לתפישה חברתית-פדגוגית […]

גיליון 02

ראשית

רוח חדשה מהלכת בעת האחרונה בחברה הישראלית ומקורה הוא אי נחת מתמשכת מתפקוד החברה והמדינה. אי נחת זה סובב סביב הפערים הכלכליים והחברתיים המעמיקים, נזקי מדיניות ההפרטה וכשליה. יותר ויותר קבוצות, שקמות בשנים האחרונות, מבקשות שינוי בסיסי בחשיבה על מדינת ישראל ועל החברה הישראלית, ואינן מסתפקות עוד בשינויים "קוסמטיים" או תחיקתיים-גרידא. כוחות חדשים אלה פועלים […]