גיליון 01

חינוך והשכלה – כמה נתונים:

השכלה היא הגורם החשוב ביותר ביצירת פערי הכנסה. התשואה לשכר עתידי מהשקעה בהשכלה עומדת על 7 עד 10 אחוזים לכל שנת לימוד. תקציב החינוך בישראל עומד על כ- 10 אחוזים מן התל"ג. זהו השיעור הגבוה ביותר בעולם. רק כ- 35 אחוזים מכלל בני השמונה עשרה בישראל זכאים לתעודת בגרות. רק כ35- אחוזים מבוגרי בתי הספר התיכוניים יכולים להתקבל לאוניברסיטאות. […]

גיליון 01

האם מותר לעשות הכללות?

הוראת היסטוריה: תפקידו של המורה עם פרוס המילניום הילד שלי קיבל בבית הספר שלו משימה: לכתוב האם הכללה זה דבר טוב או רע. המורה שלו היא מהזן ההולך ונעלם של מורות שעדיין סבורות, למרות שנות האלפיים, שאחד מתפקידיו של בית הספר הוא להביא את הילדים לעיין מדי פעם בספר, וגם, שתפקידו של מורה הוא להורות, […]

גיליון 01

בית-הספר כזירה למחשבה פוליטית

קווים לדמותו של המדור: 'חינוך יסוד"י' המדור 'חינוך יסוד"י' שיופיע  בכל גיליון של כתב העת פונה בעיקר  למורים ואנשי חינוך.   במדור זה יועלו הצעות לפעילויות חינוכיות המיועדות להפיץ את ההגות הסוציאל-דמוקרטית ולקדם אותה. כיום, מערכת החינוך מקדישה את משאביה להקנות כלים, שפות וכישורים שיאפשרו לבוגריה השתלבות בחברה כמות שהיא. חינוך חברתי בבתי הספר מתמקד ברוב המקרים בתוכניות מניעה […]

גיליון 01

שמאל ימין שמאל: מה סוציאליסטים יכולים לעשות עכשיו?

הכיבוש המתמשך – הרקע לנטישת השמאל הישראלי את החברה יותר מדי אנשים טובים חושבים שאין לסוציאליסטים מה לעשות בישראל. לפי גרסה רווחת מדי במחנה השמאל או ‘השמאל’ בארץ, החברה הישראלית לא ראויה לטיפול לפני שהיא תחדל לכבוש עם אחר. זה גם סדר היום של ערפאת: סכסוך דמים שמהפנט את שני העמים כמו בחלום זוועה ולא […]

גיליון 01

ראשית

'חברה' הוא כתב עת של סוציאליסטים ישראלים. אנחנו מאמינים שחברה ראויה לשמה והנהגה חברתית ראויה מחויבות למאמץ מודע להתגבר על המפריד בין בני האדם ולבסס את יחסיהם על צדק, על שיתוף ועל שוויון. אנחנו מאמינים שהמחויבות לכלל היא יסוד מיסודות חייו של היחיד, וחברה חייבת להיות אחראית לחיי אנשיה ולרווחתם. בניגוד אפוא למגמות ההפרטה, הפירוק […]