גיליון 06

פיתוח כלכלי בין הירדן לים

שיתוף ושליחה

הצעה לפעילות

מאמרו של רן רביב עוסק בשתי סוגיות מרכזיות:

 1. אחדות כלכלית כתנאי לפיתרון מדיני.
 2. התעלמות השמאל והימין מהיבטים כלכליים.

הפעילות נועדה להציג בפני המשתתפים את הרעיונות המרכזיים של המאמר ולאפשר להם לדמיין אלטרנטיבה רעיונית באמצעות שימוש במשחק המונופול המוכר והידוע.

שלב א' – אחדות כלכלית כתפישה מדינית

בחלק זה יתנסו המשתתפים בגישה אלטרנטיבית שקושרת בין הממדים הכלכליים לאלה המדיניים, גישה שתובעת הסתכלות כוללת (אחדותית) על שדה הכלכלה הישראלי והפלשתינאי. המשימה באמצעותה יוצג הדיון היא עיצוב משחק מונופול אלטרנטיבי המתבסס על הרעיונות המרכזיים העולים ממאמרו של רביב.

נחלק את כיתה לרביעיות. כל רביעיה תקבל:

 1. משחק מונופול
 2. ציטוטים מרכזיים ממאמרו של רן (מצורפים ציטוטים נבחרים. אפשר כמובן לבחור ציטוטים אחרים. לקבוצות מתקדמות כדאי לחלק את המאמר כולו)
 3. דף הנחיות (מצורף)
 4. בריסטול, טושים ושאר חומרי יצירה כיד הדמיון והאפשרויות.

לתשומת לב:

 • חשוב לסייע למשתתפים לקשר בין משחק המונופול לרעיונות במאמר. קיימת אפשרות לערוך דיון כיתתי/קבוצתי במאמר ובמשמעויות של משחק המונופול הקיים (משימות א' וב' בדף המשימות) ולעבור לעבודה ברבעיות אחרי דיון זה.
 • כדאי לסייע למשתתפים לשים לב למרכיבים השונים של המשחק וכיצד אפשר לתרגמם לרעיונות המוצגים לדוגמא: סוג המטבע שבו משתמשים, איזה ערים "קונים", איזה מוסדות "מקימים", ביטוי לסוגיות של עבודה ואבטלה בשני העמים, ביטוי לסוגיית ה'עבודה השחורה' והעובדים הזרים ועוד ועוד.

שלב ב' – התנסות במשחקים

כל רביעייה מעבירה את המשחק שיצרה לרביעייה אחרת. הרביעיות משחקות במשחקים השונים ובודקות באיזו מידה מבטא המשחק את התפישות המרכזיות שעולות מהמאמר.

שלב ג' – דיון מסכם

הרביעיות משתפות אחת את השניה ברעיונות ובשיקולים המרכזיים שהנחו אותם בהכנת המשחקים ובמסקנותיהם מה'בדיקה' המעשית שערכו למשחקים. לאחר מכן ניתן לקיים דיון על בסיס הנקודות הבאות:

 • האם רק משחק המונופול הקונוונציונלי מתעלם מההיבטים הכלכליים של העם הפלשתינאי?
 • כשמתקיימים דיונים מדיניים (במצעי המפלגות לקראת הבחירות, בתוכניות הפוליטיות בטלוויזיה, בעיתונים וכו') האם אלו כוללים היבטים כלכליים?
 • מה לדעתכם יכולה להיות המשמעות של התעלמות זו מהזירה הכלכלית?
 • האם יש הבדל במשמעות לגבי מחנה הימין לבין מחנה השמאל?

הערות:

 1. ניתן להקדים ולבקש מהמשתתפים לאסוף מהעיתונים ידיעות כלכליות העוסקות בעם הפלשתינאי. חומרים אלה יכולים להוות חומר עזר נוסף לפעילות תכנון ובניית משחק המונופול האלטרנטיבי.
 2. ניתן להוסיף פעילות נוספת כשלב מקדים לדיון המסכם – הסתמכות על מצעי המפלגות מהבחירות האחרונות ובדיקת מידת ההתייחסות של המפלגות השונות למימדים הכלכליים.
 3. אורך ההפעלה יכול להיות גמיש, מפעילות מצומצמת ומרוכזת ועד למערך פעילות ארוך ומתמשך.

ציטוטים ממאמרו של רן רביב ( כתב העת חברה, גיליון 6 , מרץ 2003)

 • "מדינת ישראל תשקוד על פיתוח הארץ לטובת כל תושביה, ותפעל להקמת האחדות הכלכלית של ארץ ישראל בשלמותה". (מתוך מגילת העצמאות)
 • "…הפיתוח הכלכלי בכל המרחב בין הירדן לים נתפס כתנאי לקיום חברה שיהיה בכוחה להתמודד על כל השאר, שאר ההבטחות שנכתבו במגילה ואלו שלא נכתבו…"
 • "…המדינאים שישבו באו"ם… התבססו על שתי הנחות…שהעדר משטר של פיתוח כלכלי כולל, מקרב את המלחמה הבאה; הנחה השניה, הנגזרת ממנה, היא קדימותם של הסדרים כלכליים על פני הסדרים מדיניים…"
 • "…בפעילות הפוליטית המתיימרת ליצור הסדר שלום בר קיימא, אך מתעלמת לחלוטין מאספקטים כלכליים שנתפסו כבר לפני מחצית המאה כתשתית ליחסים תקינים בין עמים ומדינות…"
 • "…ההנחה המשותפת לשני צדי המפה הפוליטית, במובנה הישראלי, היא האפשרות להפריד בין השאלות של פוליטיקה וכלכלה, ולאמץ סדר יום משמעותי רק בתחום אחד, כשהתחום השני לא אמור להשפיע על הגשמת מטרותיהם…"
 • "…ניתן לראות אנשים משקיעים אנרגיות עצומות במאבק אמיתי וכנה על חירותם של הפלשתינאים, כשהשאלה איך יעבדו, יחיו ויתקימו נראית להם שולית ומשנית…."
 • "…השאלה כיצד משקמים את המשק הפלשתיני היא שאלה הכרוכה בכלכלה העולמית בכלל ובכלכלה הישראלית בפרט. בעידן בו כמעט ולא ניתן לדבר יותר על משק לאומי ההנחה ששאלות אלו הן עניינם הפנימי של הפלשתינים, היא איוולת גמורה. ושאלה זו אינה נפרדת משאלת השלום בין שני העמים – אי אפשר להשאיר אותה ל"אחר כך"…."

דף הנחיות לקבוצה

 1. קראו את הציטוטים מתוך מאמרו של רן רביב ונסו לחלץ את המסר/ים המרכזי/ים העולה/ים מתוכם.
 2. הביטו במשחק המונופול שלפניכם וחשבו באיזו מידה מבטא המשחק את התפישה אותה מבקר רביב במאמרו?
 3. תכננו משחק מונופול אלטרנטיבי, המייצג את העמדה העולה מהמאמר. (נסו לתת ביטוי לתפישה דרך: השחקנים, המשימות, ההפתעות, התחנות, הכסף וכו')
 4. עצבו את המשחק על גבי הבריסטול, באמצעות שלל חומרי היצירה שעומדים לרשותכם.
  רן רביב מלמד במדרשה למחשבה חברתית בבית שמש וחבר ביסו"ד
שיתוף ושליחה