גיליון 01

חינוך והשכלה – כמה נתונים:

שיתוף ושליחה

השכלה היא הגורם החשוב ביותר ביצירת פערי הכנסה. התשואה לשכר עתידי מהשקעה בהשכלה עומדת על 7 עד 10 אחוזים לכל שנת לימוד.

תקציב החינוך בישראל עומד על כ- 10 אחוזים מן התל"ג. זהו השיעור הגבוה ביותר בעולם.

רק כ- 35 אחוזים מכלל בני השמונה עשרה בישראל זכאים לתעודת בגרות.

רק כ35- אחוזים מבוגרי בתי הספר התיכוניים יכולים להתקבל לאוניברסיטאות.

בחינוך הטכנולוגי לומדים כ- 45 אחוזים מן הלומדים בחינוך העל יסודי העברי, וכ- 31 אחוזים מן הלומדים בחינוך העל יסודי הערבי. מהם, הצליחו בבחינות הבגרות רק 35.6 אחזים מהלומדים בכתה י"ב, לעומת הצלחה של 61.4 אחוזים מן הלומדים במסלולים העיוניים.

כ- 4 אחוזים מכלל הלומדים בני 14 עד 17 מתחנכים בבתי הספר הטכנולוגיים התעשייתיים שבפקוח משרד העבודה והרווחה. בבתי ספר אלה אין ניתנת אלא השכלה עיונית בסיסית.

נשירה מבתי הספר בכיתות ט-י"ב: כ- 3 אחוזים מהבנות  וכ- 8 אחוזים מהבנים מבתי הספר היהודיים; 12.5% מהבנות וכ- 25% מהבנים  בבתי הספר הערבים.

כ- 40% מהנשים וכ- 30% מהגברים בעלי תעודת בגרות החלו ללמוד באוניברסיטה בתוך 6 שנים מסיום בית הספר התיכון.

שיתוף ושליחה