גיליון 01

בית-הספר כזירה למחשבה פוליטית

שיתוף ושליחה

קווים לדמותו של המדור: 'חינוך יסוד"י'

המדור 'חינוך יסוד"י' שיופיע  בכל גיליון של כתב העת פונה בעיקר  למורים ואנשי חינוך.   במדור זה יועלו הצעות לפעילויות חינוכיות המיועדות להפיץ את ההגות הסוציאל-דמוקרטית ולקדם אותה.

כיום, מערכת החינוך מקדישה את משאביה להקנות כלים, שפות וכישורים שיאפשרו לבוגריה השתלבות בחברה כמות שהיא. חינוך חברתי בבתי הספר מתמקד ברוב המקרים בתוכניות מניעה למיניהן (סמים, אלכוהול וכו'), בתוכניות הכנה מגוונות (כישורי חיים, צה"ל, נהיגה), ולעיתים עוסק גם בנושאים של זהות ושל מפגש עם ה’אחר’.

אולם מערכת החינוך אינה עוסקת בנושאים חברתיים רחבים, הקושרים בין תחומי החברה, הכלכלה, התרבות והתקשורת. היא אינה מאפשרת מחשבה ביקורתית המתבססת על ניתוח המציאות באמצעות שדות אידיאולוגיים, אוטופיים, תודעתיים, אקטואליים ומעשיים. לצערנו, נושאים כאלה נותרים מחוץ לגדר של בית-הספר ומחוץ לתחום של מערכת החינוך.

אנו מאמינים ששינוי חברתי עובר דרך התודעה. אנו מאמינים שמערכת החינוך, הפורמלית והבלתי פורמלית, צריכה להוות זירה להעלאת שאלות וספקות, להתבוננות ביקורתית במציאות, ולהצגת אלטרנטיבות רעיוניות ומעשיות. אנו מקווים שההתבוננות הביקורתית תוביל למעורבות ולעשייה חברתית.

ביסו"ד חברים מספר גופים, בלתי פורמליים ברובם, המנסים להעלות נושאים אלו לסדר היום החינוכי בבית הספר ומחוצה לו. בימים אלה אנו מקימים את התנועה ‘מחנכים לצדק חברתי’, תחת קורת הגג של יסו"ד. תנועה זו תאגד את הגופים הללו ואנשי חינוך נוספים במטרה לאחד כוחות כדי להגביר את יכולת ההשפעה, החשיפה והחדירה למערכת. התנועה תעסוק בריכוז ועיבוד תוכניות חינוכיות קיימות בתחום, ביצירת תוכניות חדשות, בארגון ימי עיון  לחדרי מורים, בהשתלמויות מורים אזוריות ובגיוס גופים ואנשי חינוך חדשים שיהפכו שותפים למהלך החברתי המתגבש.

המדור 'חינוך יסוד"י' יציע לציבור הקוראים פעילות חינוכית מפורטת לצד התייחסויות לסוגיות חינוכיות. ההצעות יועלו ויכתבו ע"י אחד מהגופים או המחנכים החברים בתנועה המוקמת. אנו נשתדל שהפעילויות יהיו בעלות ניחוח אקטואלי וכן שיוצגו בצורה מפורטת למדי, כזו שתאפשר לאמץ את ההצעה וליישמה בכיתה.  אנשי חינוך שיהיו מעונינים לקבל פרטים והסברים נוספים, או שמעונינים להרחיב את העיסוק בנושאים אלה מעבר לפעילויות שיוצגו במדור מוזמנים לפנות ל’מחנכים לצדק חברתי’ בכל עת ואנו נסייע ככל יכולתנו.

אנו מקווים שתמצאו עניין בחומרים שיוצגו במדור וכי תמצאו בהם שימוש במסגרת פעולתכם החינוכית. בנוסף, נשמח לקבל ממכם הצעות לפעולות נוספות. וזכרו – “יחד נקדם האדם והחברה!"

כתובת לפניות ל’מחנכים לצדק חברתי’:

רן רביב: 435120-064

ניר מיכאלי: 742822-053

שיתוף ושליחה